Produktutvikling

Nopla AS har som mål å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for våre kunder. I tillegg til våre faste produkter utvikles nye produkter i dialog med kundene, og vi setter gode idéer og evne til nytenkning og fleksibilitet høyt.

Vi deltar gjerne i prosjekter der både etablerte og nye produkter inngår.  Nopla tilbyr rådgivings - og konsulenttjenester der vi vil være orienterte for tekniske og økonomiske oppgaver.

Nopla AS - bryter grenser