RECReATE

Sammen med Norsk Lastbærer Pool (NLP) og Norner har Nopla utviklet en idé om gjenvinning av resirkulerte matvare-godkjente kasser med et mål om endre bransjen for alltid.

Gjenbrukbar emballasje

Gjenbrukbar emballasje brukes til å pakke og trygt transportere ferske matvarer, emballert mat og andre forbrukerrettede varer fra produsent til butikk. Denne type emballasje sørger for effektiv transport, ypperste beskyttelse av varene og redusert matsvinn. Summen av dette gjør logistikken mer bærekraftig. Emballasjen lages i materialet polypropylen (PP), hvis egenskaper, levetid og renhet gjør det godkjent for kontakt med mat.

Image

Nopla, NLP og Norner

Nopla er en ledende norsk produsent av resirkulerbare, sprøytestøpte plast-produkter. Norsk Lastbærer Pool (NLP) har utviklet og opererer logistikkløsninger for gjenbrukbar transportemballasje for den norske dagligvarebransjen. NLP sine systemer gjør det mulig å gjenbruke emballasjen i systemet deres i opptil 10 år. Norner er en av Europas ledende forsknings- og utviklingssentre for polymer- og plastindustri med over 40 års erfaring.

Image

Den gode idéen

Nopla, som produserer kassene til NLP, kom med den gode idéen om å resirkulere brukte matvaregodkjente PP-kasser for å lage nye matvaregodkjente kasser og dermed utvide det bærekraftige aspektet betraktelig. Målet er å lage en lukket sirkel hvor brukte kasser resirkuleres til nye matvaregodkjente kasser som kan gjenbrukes for matindustrien.

Tilbudet vil gi kundene en stor fordel miljømessig.

Polypropylen

Polypropylen (PP) er den nest mest brukte plasttypen i verden og bare i Europa brukes det 4 millioner tonn i forbindelse med emballasje for mat. Kasser laget av polypropylen kan bli resirkulert og dermed brukt til å lage nye kasser. Men for å være godkjent for mat må materialet gjennom en prosess som gir den grad av renhet som er krevet og som gir sertifiseringen som er nødvendig.

Resirkulert polypropylen godkjent for mat

Til tross for den høye etterspørselen etter ren polypropylene for bruk ved transport av mat, er det ingen kommersiell tilgjengelighet av resirkulert polypropylene som er godkjent for kontakt med mat. Dette er bakgrunnen for at Nopla og NLP har gått sammen for å tilby dette gjennom sitt prosjekt RECReATE. De har også invitert Norner som R&D partner.

Sammen vil de sørge for resirkulert materiale i matindustrien ved å undersøke og utvikle kommersielle relevante prosesser i tråd med EU reglement for matsikkerthet.

Image

Holistisk perspektiv

RECReATE vil håndtere utfordringene fra et holistisk perspektiv ved å undersøke alt fra sourcing av råmateriale og sporbarhet, resirkulering og renselsesprosessen, samt videreutvikling av materialene og produktdesign ved bruk av LCA (Life Cycle Assesment) for å dokumentere det miljømessige aspektet av de nye løsningene. Prosjektgruppen vil også utvikle teknologi og metodikk for analyse og dokumentasjon som etterlever de strenge reglene som finnes for produkter og materialer som skal være i kontakt med mat.

De nye systemene, teknologien og produktene vil bli implementert hos Nopla. Dette vil forbedre NLPs og deres kunders grønne fotavtrykk.

Markedet for gjenbrukbare kasser i Europa er stort og det er et stort potensiale for en mer lukket sirkulær prosess innen matmarkedet.

Image

Nopla er medlem i
Grønt Punkt Norge

Nopla er medlem i
Emballasjeforening

2022 © Nopla AS