Rørdeler

Nopla har lang tradisjon og erfaring med produksjon av PP rørdeler, både som underleverandør til de store multinasjonale rørselskapene og som produsent av egne rørdeler. Vi tilbyr ulike rørdeler, både for bruk på glatte- og dobbelveggede plastrør.

Nopla er medlem i
Grønt Punkt Norge

Nopla er medlem i
Emballasjeforening

2022 © Nopla AS