RTI Sea

RTI Sea er en komplett kasse- og systemløsning for bruk av ombrukskasser og ombrukspaller i plast som et miljøvennlig alternativ til dagens buk av EPS kasser og trepaller. I partnerskap med sjømatnæringen og andre europeiske aktører ønsker RTI Sea på en komplett måte å dekke Sjømatnæringen sitt behov for optimale og effektive leveranser og logistikk av ombruksbare lastebærere til og fra hele Europa.

En komplett produkt- og systemløsning for sjømatindustrien

RTI Sea er en komplett og skreddersydd produkt- og logistikkløsning for sjømatindustrien med spesialtilpasset 100% resirkulerbar ombrukskasse styrt gjennom et godt og automatisert ERP system. Et prakteksemplar på sirkulær økonomi!

I samarbeid med våre samarbeidspartnere ønsker vi å tilby sjømatnæringen gjennom en total vareflyt en sømløs utleie, vask og håndtering av ombrukkasser og ombrukspaller i plast etter sjømatnæringen sitt ønske, fra Norge til lokasjoner i hele Europa.

Image

Vi har siden 2015 gjennomgått flere større prosjekter og pilottester med de største aktørene i Norsk sjømatbransje, og utviklet sjømatkasser (tilsvarende mål som EPS kassene) som er optimalt utformet for effektiv vareflyt for både filet og rundfisk.

Vi har tilgang til vaskemaskin installert i Norge, samt muligheter for topp moderne vaskeanlegg rundt om i Europa, og kan tilby et optimalt tilpasset ERP system for effektiv og enkel logistikkhåndtering, kombinert med en ledelse med betydelig relevant erfaring og kompetanse.

Image

Våre mål

Våre mål for RTI Sea er at vi i samarbeid med sjømatnæringen skal:

  • Utvikle RTI Sea sin komplette system- og produktløsning til en bransjestandard for hele sjømatnæringen.
  • Redusere sjømatnæringen sine emballasjekostnader og CO2 utslipp.

Sjømatkassen vil leve i minst 60 år - ikke bare i 36 timer

Med RTI Sea tilbyr vi sjømatbransjen å bytte ut engangskassene i EPS med ombrukskasser i plast etter mønster av dagligvarebransjen.

Hvis en tilsvarende løsning brukes til å transportere fisk i Norge og til Europa, blir det ikke bare store miljøgevinster – sjømatnæringen vil også spare store penger.

– Vi har samarbeidsavtale med en av Nordens største kasse pool aktøre. Derfor har vi allerede hele systemløsningen på plass, og vi kan på kort varsel levere opp til tre millioner kassetripper.

Når sjømatnæringen får behov for mer enn tre millioner kassetripper per år har vi en klar plan, med våre partnere, på å raskt kunne skalere opp denne kapasiteten betydelig.

Vårt resirkuleringsprosjekt ReCreate gjør det mulig å ta utslitte og ødelagte kasser, kverne dem opp, og bruke råvaren på nytt til å produsere nye matvaregodkjente sjømatkasser. Både Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond er med og støtter prosjektene våre.

– Det er viktig for sjømatnæringen å få et alternativ som bygger 100 prosent på ombruk. RTI Sea sin ombrukbare sjømatkasse vil potensielt kunne leve i minst 60 år i stedet for en isoporkasse som gjennomsnittlig bare lever i 36 timer.

Vårt emballasjekonsept vil ifølge beregner utført av NORSUS (tidligere Østfoldforskning) redusere CO2-avtrykket med om lag 70 prosent, sammenlignet med dagens isoporkasser.

Kutt i kostnader og CO2 utslipp

RTI Sea ønsker å tilby sjømatnæringen et emballasjekonsept som har som mål å ikke bare betydelig redusere emballasjeutgifter for sjømatnæringen, men særlig å betydelig redusere CO2-avtrykket som dagens bruk av EPS kasser representerer.

Det produseres 50–60 millioner isoporkasser til norsk sjømat hvert år. Isoporkassene har en gjennomsnittlig levetid på om lag 36 timer før de makuleres eller resirkuleres.

– Vi opplever at EPS-bransjen jobber med å finne løsninger for resirkulering og gjenbruk av råstoffet, men de har langt igjen for å løse dette miljøproblemet. Det høye CO2-avtrykket fra EPS tror vi vil forbli en stor og vanskelig utfordring å nedkjempe, og resirkuleringsandelen er svært lav og vanskelig å dokumentere.

Les mer om vår LCA vurdering av sjømatkasser i EPS

Nopla er medlem i
Grønt Punkt Norge

Nopla er medlem i
Emballasjeforening

2022 © Nopla AS