Nopla Teknisk

Distanser til fjernvarmerør

Distanser til fjernvarmerør/isolerte rør

  • Holder innerrør sentrert
  • Stor styrke – mindre kollaps
  • Miljøvennlig plast
  • Spor for kabel
  • Vi leverer flere dimensjoner og høyder.

Ta kontakt for mer informasjon.

Nopla er medlem i
Grønt Punkt Norge

Nopla er medlem i
Emballasjeforening

2022 © Nopla AS